Logo Royal-Jetmenu
Wynajem samolotów
Czarter samolotów
Samoloty odrzutowe
Chartery dla VIPów
Empty legs
Loty dla VIPów
Taksówki powietrzne Air-Taxi
Loty biznesowe
Prywatny samolot
Loty samolotem dla VIPów
Loty samolotem typu VIP

Bezpieczeństwo ? informacje dla pasażerów


pl@2x

Jak sprawnie przejść kontrolę bezpieczeństwa?

Przejdź szybciej przez kontrolę bezpieczeństwa.

Dla Państwa wygody zalecamy zapakować wszystkie przedmioty, w tym substancje płynne, które nie są niezbędne w trakcie podróży do bagażu rejestrowanego (oddawanego do przewozu w luku bagażowym w punkcie check-in)

Aby usprawnić przejście przez punkt kontroli bezpieczeństwa prosimy, aby podchodząc do kontroli wyjęli Państwo z bagażu kabinowego (podręcznego) torebkę z umieszczonymi wewnątrz opakowaniami zawierającymi substancje płynne i umieścili ją w pojemniku razem z innymi przenoszonymi przedmiotami (zegarki, telefony komórkowe, portfele). W celu przyspieszenia odprawy, prosimy położyć na taśmociągu urządzenia prześwietlającego kurtki i marynarki oraz wyciągnięte z bagażu kabinowego urządzenia elektroniczne, które chcą Państwo zabrać na pokład (np. laptopy).

uk@2x

How to facilitate security controls at airports?

Reduce waiting time at screening points

For your conveince we kindly advise you to pack all items, including liqids, that are not essential for you durning flight into hold baggage (handed over at check-in desk). In order to facilitate and accelerate screening procedures we kindly ask you to pull out of your cabin (hand) baggage a transpatent bag with allowed liquids and put it into the tray at the screening point with other items carried (e.g. Mobiles, wallets, watches).

Additionally, we kindly ask you to take off your jacket and/or coat as well as to remove laptops and other electrical items from your cabin baggage. They will be screened separately whilst you are screened.

Zasady wnoszenia płynów na pokład


Plastikowa torebka na płyny:

  • przeźroczysta
  • wielokrotnego zamknięcia
  • maksymalna pojemność 1 litr
23@2x

Dowiedz się o zasadach wnoszenia płynów na pokład samolotu.

Dopuszczone do przewozu na pokładzie samolotu są substancje płynne i półpłynne w opakowaniach nie większych niż 100ml , umieszczone (zgodnie z rysunkiem powyżej) w jednej, przeźroczystej torbie wielokrotnego zamknięcia, o pojemności nie większej niż 1 litr.Na pokład można zabrać pojemniki z mlekiem dla dzieci, lekarstwami lub innymi substancjami płynnymi niezbędnymi na czas lotu z przyczyn medycznych lub dietetycznych. Dla usprawnienia kontroli bezpieczeństwa prosimy o zabranie zaświadczenia, iż dana substancja jest Państwu niezbędna. Podchodząc do kontroli bezpieczeństwa zalecamy wyjąć takie przedmioty z bagażu kabinowego (podręcznego) i okazać pracownikowi służb ochrony.O zasadach wnoszenia płynów zakupionych w sklepach duty and tax zalecamy uzyskać informacje na poszczególnych lotniskach.

Learn about rules of carrying liquids on board of an aircraft.

All liquids in containers with the capacity not greater than 100ml and contained (as shown in picture above) in one, 1-litre, transparent, reselable bag are allowed on doard of an aicraft. Baby food, essential medications as well as special nutrition are permitted on board. In order to facilitate screening, please, be ready to show the proof that they are required for medical. Please advise yourself about rules of carrying on board of an aicraft shopping from duty and tax free shops at given airport.

Sprawdź czy w Twoim bagażu nie ma przedmiotów i substancji zabronionych


24

Sprawdź czy w Twoim bagażu nie ma przedmiotów i substancji zabronionych.

Przykłady przedmiotów zabronionych do przewozu na pokładzie samolotu oraz w bagażu kabinowym (podręcznym): broń palna (wraz z imitacjami oraz zabawkami) noże, nożyczki, pilniki, kije, ciupagi, łyżwy, materiały łatwopalne, pojemniki zawierające substancje palne pod ciśnieniem, wędki, instrumenty strunowe.W razie wątpliwości prosimy zapytać przedstawicieli przewoźnika lub służb ochrony lotniska czy dany przedmiot może być wniesiony na pokład samolotu.Przykłady przedmiotów zabronionych całkowicie do przewozu w transporcie lotniczym (zarówno bagażu kabinowym, jak również rejestrowanym, oddawanym do przewozu w punkcie check-in): materiały wybuchowe, amunicja, płyny łatwopalne, sztuczne ognie, benzyna, substancje toksyczne lub żrące, gazy łzawiące i obezwładniające, elektryczne urządzenia ogłuszające, gaśnice, turystyczne butle gazowe.Pełną listę przedmiotów zabronionych do przewozu mogą Państwo uzyskać u przedstawicieli przewoźnika oraz znaleźć w  Rozporządzeniu Komisji UE 2015/1998

Make sure you do not have prohibited items in your baggage.

These are only examples of items not allowed on board and in your cabin (hand) baggage: guns ( also their replics and imitations, toy guns) knives, scissors, nail files, bats, clubs, flammable and explosive substances, gas containers in large volumes, fishing rods, string instruments.In case of doubts, ask air carrier or airport security services representatives if given item is allowed on board and in cabin baggage.These are only examples of items strictly prohibited in your cabin baggage as well as in hold (check-in) baggage: explosives, aminitions, flammable liquids, fireworks, gasoline, gas bottles, corrosive or toxic substances, tear gas, mace and similar chemical gases and substances, electronic stunning devices, fire extinguishers.You may find the complete list of items prohibited for transportation at air carrier stations and in  COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2015/1998

 

Informacja dla pasażerów z ograniczoną możliwością poruszania się o czasie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli przed lotem.


Informacja dla pasażerów z ograniczoną możliwością poruszania się o czasie niezbędnym do przeprowadzenia kontroli przed lotem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 31 lipca 2012 roku w sprawie KPOLC, § 44 pp 1 i 2, informujemy, że osoby o ograniczonej sprawności ruchowej bądź osoby niepełnosprawne mają obowiązek zgłoszenia się do odprawy na 1.5 godziny przed planowanym wylotem w celu przeprowadzenia niezbędnych kontroli oraz kontroli sprzętu, który ułatwia podróżowanie i ma istotny wpływ na zdrowie lub życie pasażera lub zapewnia komfort podróży wykorzystywany przez ww osoby.Istotne uwagi:§ 44. 1. Sprzęt ułatwiający podróżowanie mający istotny wpływ na zdrowie lub życie pasażera lub zapewniający komfort podróży wykorzystywany przez osoby z ograniczoną możliwością poruszania się poddaje się w miarę możliwości kontroli jako bagaż kabinowy.

Information for the passengers with reduced mobility regarding time required for conduction of security checks before flight:

In accordance with the Direction of Minister of transport, construction and marine economy, dated 31 July 2012, concerning National program of security in civil aviation, Para 44, item 1 and 2, we inform, that persons with reduced mobility as well as disabled persons need to report to check-in desk 1 hour 30 minutes prior to the time of scheduled departure with the purpose of conduction of the necessary checks as well as security screening of the equipment used to facilitate the mobility and has significant influence on health or life or ensures the comfort of travel of the above mentioned persons. Important references: § 44. 1 The equipment used to facilitate the mobility and has significant influence on health or life or ensures the comfort of travel of persons with reduced mobility, shall be, to the possible extent, subjected to security screening as the cabin luggage.

Jak przejść kontrolę bezpieczeństwa Zasady wnoszenia płynów na pokład samolotu Sprawdź czy nie masz przedmiotów zabronionych Wykaz przedmiotów zabronionych Informacje dla inwalidów