Piper Seneca PA-34

Piper Seneca to sześciomiejscowy, dwusilnikowy samolot tłokowy, dopuszczony do wykonywania lotów w trudnych warunkach pogodowych, przy których zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo wykonywania lotów ma dwuosobowa załoga oraz systemy przeciwoblodzeniowe.

W czasie operacji lotniczych wykonywanych dla Państwa firmy przewiduje przyjęcie na pokład dwóch osób o masie 80kg każda oraz bagażu o masie 50kg. Prędkość przelotowa na poziomie 140-150kts (ok.280 km/h) zapewnia możliwość szybkiego przelotu z lotniska odlotu do docelowego.

4 miejsca pasażerskie

Prędkość przelotowa 300 km/h

Zasięg 1800 km